Privacy Statement Tamashii Horsemanship

Wie we zijn:

Our website address is: https://tamashiihorsemanship.be.

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is voor ons van belang.

Opdat u bij het bezoek van onze site veilig voelt, houden wij ons bij de verwerking van uw

persoonsgerelateerde gegevens streng aan de wettelijke voorschriften en willen wij u hier

informeren over het gebruik en registreren van gegevens door ons. In onderstaande verklaring

inzake gegevensbescherming wordt aan u uitgelegd welke gegevens van u op onze website

geregistreerd worden.

1. Verantwoordelijke instantie en rechten van de betrokkene.

Verantwoordelijke instantie voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw

persoonsgerelateerde gegevens in de zin van de Wet op de Privacybescherming is Tamashii Horsemanship.

Tamashii Horsemanship is als verantwoordelijke instantie via onderstaande contactpersonen voor u bereikbaar:

Per post: Tamashii Horsemanship – Arthur Van Dijcklaan 31A- 3080 Tervuren.

Per telefoon: +32(0)479 44 79 00

Per e-mail: Tamashii.Horsemanship@gmail.com

U kunt op ieder willekeurig moment kosteloos informatie over uw bij ons opgeslagen gegevens ontvangen, en uw recht op correctie, blokkering of verwijdering van uw gegevens laten gelden.

Neem hiervoor contact op met de bovengenoemde contactgegevens. Indien u bezwaar wilt

aantekenen tegen de registratie, verwerking of het gebruik van uw gegevens door Tamashii Horsemanship volgens deze bepalingen inzake gegevensbescherming in hun geheel of voor bepaalde maatregelen, kunt u uw bezwaar per e-mail of brief ook opsturen naar bovengenoemde personen.

2. Registratie, verwerking en gebruik van persoonsgerelateerde gegevens

Persoongerelateerde gegevens zijn gegevens over zakelijke of persoonlijke omstandigheden van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw naam, uw telefoonnummer, uw adres, uw e-mailadres evenals de bestandsgegevens die u ons bij de

registratie meedeelt.

Tamashii Horsemanship respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Tamashii Horsemanship zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Voor al het overige vragen wij de bezoeker eerst om toestemming alvorens zijn persoons-gegevens te gebruiken.

Alle gebruikers hebben het recht om persoonlijke informatie die Tamashii Horsemanship van hen bijhoudt in te zien of te wijzigen. Op verzoek geven wij onze bezoekers inzage tot persoonlijke gegevens. Als je toegang wenst tot jouw gegevens, neem dan contact met ons op.

Indien de informatie die wij van een bezoeker bijhouden onjuist is, dan heeft de gebruiker het recht om deze informatie te verbeteren. Als je jouw persoonlijke gegevens wenst te corrigeren, neem dan contact met ons op.

3. Nieuwsbrief

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door jou opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. Je kunt je ten allen tijden afmelden voor het ontvangen van deze

nieuwsbrief. Deze gegevens worden enkel intern gebruikt en voor het verzenden van Tamashii Horsemanship nieuwsbrieven. Deze informatie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

4. Cookies

Een cookie is een stukje informatie dat wordt verzonden door een internetserver en door de

browser wordt opgeslagen op de vaste schijf van je computer. Tamashii Horsemanship gebruikt cookies om bezoekers te herkennen na een eerste bezoek. Cookies geven ons informatie over onze diensten en stellen ons in staat om deze aan te passen an de wensen van onze bezoekers. Het accepteren van cookies is geen voorwaarde voor het bezoeken van onze website. Wij wijzen er u echter wel op dat onze website en service slechts beperkte functies heeft, als u ons niet toestaat om cookies te plaatsten.

Indien u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons, op het hierboven vermelde adres.